ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ


  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
ภาควิชาสัมมนา ณ คีรีง จ.นครศรีธรรมราช และ ล่องแก่งชมดาว จ.พัทลุง

ภาควิชาสัมมนา ณ คีรีง จ.นครศรีธรรมราช และ ล่องแก่งชมดาว จ.พัทลุง

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  ได้กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุเพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ ...

การจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

การจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

      ในการจัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 6 (SER2017)  ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560  ณ อาคารสตางค...

จัดอบรม In-House Practical Training

จัดอบรม In-House Practical Training

    ภาควิชาวิศวกรรมเหมือแร่และวัสดุ จัดอบรม In-House Practical Training หัวข้อ "Introduction to MineSight Software (MS3D)" จำนวน 36 ชั่วโมง โดยมีอ...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 4.0

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ อุตสาหกรรมเหมืองแร่และวัสดุ 4.0

                ด้วย  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “อุตสาหกรรมเห...

บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษา

บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด มอบทุนการศึกษา

                 ด้วยทาง บริษัท แอตลาส คอปโก้(ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  ปีการศึกษา 2560 โดยเ...

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa ประเทศญี่ปุ่น

  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ Furukawa ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร...

ประกาศรับสมัครงาน  บริษัทปูนนครหลวงประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน บริษัทปูนนครหลวงประกาศรับสมัครงาน

        บริษัทปูนนครหลวงประกาศรับสมัครงาน นักศึกษาคนใดที่สนใจ ให้ติดต่อด่วนหา คุณพิมพ์มาศ จาก Manpower ตามรายละเอียดข้างล่าง Pimmas (Gift) โท...

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล ตันนโยภาส และ ดร.หทัยชนก วัฒนศักดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล ตันนโยภาส และ ดร.หทัยชนก วัฒนศักดิ์

                รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล ตันนโยภาส และ ดร.หทัยชนก วัฒนศักดิ์ ได้เข้าร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ นครศรีธรรมราช บรรยาย สำรวจและร่วมจัดท...

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส บรรยายความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์โลก

รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส บรรยายความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์โลก

                          วันที่ 20 มกราคม 2559  รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล ตันนโยภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้บรรยาย ความรู้เน...

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

                  มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงธราธ...

นักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557

      ระดับดีเยี่ยม  สาขาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่     1. 5610110366 นายพันทวี   พันทวีศักดิ์   ระดับเรียนดี สาขาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่   ...

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  สัมมนา ณ เกาะสมุย จ.สุราษฏ์รธานี

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ สัมมนา ณ เกาะสมุย จ.สุราษฏ์รธานี

        ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ สัมมนา ในหัวข้อการพัฒนาระดมความคิดเห็นหลักสูตรของภาควิชาฯ  ณ เกาะสมุย จ.สุราษฏ์รธานี วันที่ 4-6 มิถุน...

นักเรียนโรงเรียนวรพัฒน์ เรียนรู้คุณสมบัติของหิน

นักเรียนโรงเรียนวรพัฒน์ เรียนรู้คุณสมบัติของหิน

              ด้วยแผนกประถมศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบก...

Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

  ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ภาควิชาฯ  ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00...

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ จากเหมืองแร่สู่วัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ จากเหมืองแร่สู่วัสดุ

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาหัวข้อ "จากเหมืองแร่สู่วัสดุ" คลิกที่นี่    

บันทึกความเข้าใจ ระหว่างการไฟ้าฝ่ายผิตแห่งประเทศไทยและ มอ จุฬา เชียงใหม่

บันทึกความเข้าใจ ระหว่างการไฟ้าฝ่ายผิตแห่งประเทศไทยและ มอ จุฬา เชียงใหม่

    บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร...

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ สัมมนา ณ สิมิลัน จ.พังงา

ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ สัมมนา ณ สิมิลัน จ.พังงา

    ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ สัมมนา ในหัวข้อการพัฒนาระดมความคิดเห็นหลักสูตรของภาควิชาฯ  ณ สิมิลัน จ.พังงา วันที่ 22 - 24 เมษายน 2557 

ประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7  (TMETC7)

ประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7 (TMETC7)

  การประชุมวิชาการโลหะวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7The 7th Thailand  Metallurgy  Conference (TMETC7)              ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ ค...แนะนำบุคลากรใหม่

แนะนำบุคลากรใหม่

          แนะนำบุคลากรใหม่  -นาย  อนุศิษฏ์  ยอดจันทร์ -ชื่อเล่น  นิว -ตำแหน่ง  วิศวกร -จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก วิศวกรรมอุตสา...

ประกาศจากภาควิชา3

ม.อ. ปัตตานี ร่วม Deep south watch จัดเสวนา เรื่อง การรายงานข่าวเพื่อสันติภาพเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มเอฟที มีเดียและเพื่อน ร่วมกับศูนย์เ...

ประกาศจากภาควิชา1

ประเภทกีฬาการแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์” ประเภทกีฬาการแข่งขัน “สงขลานครินทร์บัณฑิตศึกษาเกมส์”การเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันกีฬาประเภทต่...

ประกาศจากภาควิชา2

ม.อ. ตั้งสถานวิจัยดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บ สนองความเปลี่ยนแปลงโลก สังคม วัฒนธรรม ม.อ.จัดตั้งสถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภ...นศ.มอ.หาดใหญ่ ลุกฮือ! เดินขบวนค้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"

นศ.มอ.หาดใหญ่ ลุกฮือ! เดินขบวนค้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"

    นศ.มอ.หาดใหญ่ ลุกฮือ! เดินขบวนค้าน “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม"                ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ...

5 พฤศจิกายน รำลึกวัน 'กาย ฟอกส์

5 พฤศจิกายน รำลึกวัน 'กาย ฟอกส์

  5 พฤศจิกายน รำลึกวัน 'กาย ฟอกส์           วันนี้เราอาจเห็นคนเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊ก เป็นรูปหน้ากากขาว หลายคนอาจสงสัยว่าเราตกเทรนด์อะไรในโลกโซ...

 "สื่อต่างชาติ" มองชุมนุมประท้วงในไทย

"สื่อต่างชาติ" มองชุมนุมประท้วงในไทย

   "สื่อต่างชาติ" มองชุมนุมประท้วงในไทย           สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานเกี่ยวกับการประท้วงใน ไทย ซึ่งประเด็นสำคัญที่สะท้อนออกมาก็คือ ความ...เทคนิคฝึกสมองให้คิดเก่ง

เทคนิคฝึกสมองให้คิดเก่ง

      เทคนิคฝึกสมองให้คิดเก่ง  โดย......นิตยสารชีวจิต, ปีที่ 15, ฉบับที่ 351.            เมื่อนั่งทำงานนานๆ สมองถูกใช้งานอย่างหนัก คงต้องมีบ้างท...

8 วิธีดับอารมณ์ร้อน

8 วิธีดับอารมณ์ร้อน

8 วิธีดับอารมณ์ร้อน                   เวลาโกรธ...อารมณ์มันพลุ่งพล่าน  มองเห็นช้างตัวเล็กเท่ามดอย่างที่เขาว่ากัน  คนที่อารมณ์ร้อนมักจะเสียเปรียบเพราะ...

ข้อห้ามสำหรับคนอยากผอม....

ข้อห้ามสำหรับคนอยากผอม....

  ข้อห้ามสำหรับคนอยากผอม....   1. ห้ามอด  อย่าไปเชื่อว่า การอดมื้อ กินมื้อแบบยาจกนั้น จะทำให้คุณผอมเพรียวลงได้Denise Austin ผู้เขียนเรื่อง "Loose T...