ประโยชน์ของแร่ Barite


        สำหรับประโยชน์ของแร่แบไรต์สามารถนำไปใช้ในงานต่างๆได้โดยตรงหรือเอาไปทำเป็นสารประกอบของเกลือแบเรียมหลายชนิดแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทใด สรุปได้ดังนี้

   1.ใช้เป็นน้ำโคลนหนัก(Heavy mud) หรือน้ำโคลนเจาะ (Drilling mud) ใช้ในการเจาะน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและน้ำบาดาล


รูปแสดงการเจาะน้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติที่ใช้แร่แบไรต์เป็นน้ำโคลนเจาะ

        แร่แบไรต์ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการทำโคลนผงใช้ในการเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ด้วยเหตุที่ความต้องการพลังงานจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นทั่วโลก จึงเป็นผลให้ความต้องการแร่แบไรต์สำหรับทำโคลนผง(90-92 %BaSO4) ในตลาดโลกมากขึ้น ปัจจุบันแร่แบไรต์ประมาณ 80% ของตลาดโลกได้เอาไปใช้ในการเจาะหาปิโตรเลียม อีกเพียง 20% เท่านั้นที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ โดยแบไรต์จะมีส่วนช่วยให้การเจาะปิโตรเลียมมีประสิทธิภาพสูงคือ

    *ถ่ายเทความร้อนที่เกิดจากหัวเจาะไปกัดกร่อนชั้นหินให้ลดน้อยลง

    *น้ำโคลนจะไปอุดผนังบ่อเจาะเพื่อป้องกันของเหลวใต้ดินซึมเข้าสู่บ่อเจาะในระหว่างการเจาะ

    *ช่วยอุ้มเศษหินขึ้นจากก้นบ่อเจาะ

    *ป้องกันน้ำมันและก๊าซพุ่งดันจากชั้นหินออกสู่ภายนอกซึ่งเป็นการสูญเปล่าของน้ำมันและก๊าซที่จะทะลักออกมาในระหว่างการเจาะ นอกจากนั้นยังช่วยกักเก็บความดันในชั้นน้ำมันไว้เพื่อใช้ในการผลิตต่อไป

    *การที่แร่แบไรต์ไม่ยอมทำปฏิกิริยากับสารละลายใดๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยให้เครื่องมือธรณีฟิสิกส์ตรวจสอบชั้นน้ำมันได้ถูกต้องแม่นยำ

   2.แบเรียมคาร์บอเนต (BaCO3) ที่เตรียมได้จากแร่แบไรต์ จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการทำแก้วเพื่อเพิ่มความเป็นเงาและความโปร่งใส(เช่นจอทีวี,Computer)และเอาไปเป็นตัวเคลือบในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา

   3.แบเรียมคลอไรด์ (BaCl2) ที่เตรียมได้จากแร่แบไรต์ ใช้เป็นตัวเคลือบกระดาษและเป็นส่วนผสมของกระดาษอัดรูป นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวเติมเพื่อเพิ่มความแข็งของเหล็กในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า ช่วยในการผลิตโลหะแมกนีเซียมและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

 

   4.แบเรียมไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2) ที่เตรียมได้จากแร่แบไรต์ ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา กรองน้ำมันเครื่องและน้ำตาล

   5.แร่แบไรต์บดที่มีคุณภาพสูงส่วนใหญ่เอาไปใช้เป็นตัวเติมในอุตสาหกรรมการทำยาง อุตสาหกรรมการทำสีและทำ Lithopone (ส่วนผสมของ BaSO470%และZnS30%)เพื่อทำเม็ดสีรองพื้น ยาง พรมน้ำมัน และเคลือบโลหะ

   6.ใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรค และใช้เป็นน้ำยาช่วยในการถ่ายภาพเอกซเรย์ในทางการแพทย์ เนื่องจากแร่แบไรต์มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสีเอกซ์และรังสีแกมม่า จึงเอาไปทำคอนกรีตเสริมแผ่นโลหะตะกั่วสำหรับใช้ในโรงานปฏิกรณ์ปรมาณูในห้องทดลองและห้องแพทย์ที่มีเครื่องเอกซเรย์


BACK