การทำเหมืองหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนต์จะใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ขนาดใหญ่ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณหินที่ใช้ในแต่ละวันนั้นมีปริมาณมาก ประกอบกับต้องมีการควบคุมคุณภาพด้วยหน้าเหมืองจึงต้องมีหลายจุดเพื่อทำให้สามารถผลิตแร่ได้เพียงพอต่อความต้องการและสามารถผสม แร่ที่ได้ากแต่ละหน้าเหมืองในกรณีที่ผลการสำรวจและผลการวิเคราะห์ของหินจากการระเบิดได้ในแต่ละหน้ามีปริมาณส่วนประกอบทางเคมีที่ไม ่เหมาะสมตามที่ต้องการ
     การเจาะ ( Drilling)   การเจาะถือเป็นขั้นแรกของการทำเหมืองในการออกแบบหน้าเหมืองได้กำหนด Pattern การระเบิดไว้แล้วว่าหลุมเจาะมีเส้นผ่าศูนย์กลางกี่นิ้วจะใช้หลุมเจาะกี่หลุมความลึกของหลุมเจาะกี่เมตร ในการระเบิดแต่ละครั้งทั้งนี้ความลึกของหลุมเจาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามเงื่อนไขที่เกิดจกลักษณะธรณีโครงสร้าง ลักษณะภุมิประเทศแต่โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมเจาะและความลึกของหลุมเจาะจะเปลี่ยนแปลงก็เพียงจำนวน หลุมเจาะหรือจำนวนแถวที่จะระเบิดท่านั้น
     ปัจจัยที่ผลต่อการเจาะ คือ
          ความแข็งของหิน
          ลักษณะธรณีโครงสร้างของชั้นหิน
          ขนาดของหลุมเจาะ

        สำหรับการเลือกใช้เครื่องจักรในการเจาะหินปูนของบริษัทที่ผลิตปูนซีเมนต์ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกเครื่องเจาะชนิด Rotary (Rotarydrilling)และHydrauliccrawlerเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเจาะ61/477/8นิ้วเนื่องจากเครื่องเจาะนี้เหมาะสมสำหรับหินที่มีความแข็งต่ำปานกลาง (Solfmediumrockซึ่งวัดตามMohs'scale)ราคาไม่แพงและมีความสะดวกและคล่องตัวในการทำงานการเจาะถือว่าเป็นขั้นตอนแรกของการทำเหมือง ในการออกแบบหน้าเหมืองได้กำหนดPatternการระเบิดไว้แล้วว่าหลุมเจาะมีเส้นผ่าศูนย์กลางกี่นิ้วจะใช้หลุมเจาะกี่หลุม ความลึกของหลุมเจาะกี่เมตรในการระเบิดแต่ละครั้งทั้งนี้ความลึกของหลุมเจาะอาจจะมีการเปลี่ยนแผลงไปบ้าง ตามเงื่อนไขที่เกิดจากลักษณะธรณีโครงสร้างลักษณะภุมิประเทศแต่โดยทั่วไปแล้ว
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมเจาะและความลึกของหลุมเจาะ จะเปลี่ยนแปลงก็เพียงจำนวนหลุมเจาะหรือจำนวนแถวที่จะระเบิดเท่านั้น
        ปัจจัยที่มีผลต่อการเจาะ คือ ความแข็งของหิน
            ลักษณะธรณีโครงสร้างของชั้นหิน
            ขนาดของหลุมเจาะ
          สำหรับการเลือกใช้เครื่องจักรในการเจาะหินปูนของบริษัทที่ผลิตปูนซีเมนต์ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกเครื่องเจาะชนิดRotary( RotaryDrilling)และHydrauliccrawlerเส้นผ่าศูนย์กลางหัวเจาะ61/477/8นิ้วเนื่องจากเครื่องเจาะนี้เหมาะสมสำหรับหินที่มีความแข็งต่ำ -ปานกลาง(Solftmediumrockซึ่งวัดตามMohs'scaleหินปูนมีความแข็งประมาณ3.3)ราคาไม่แพงและมีความสะดวกและคล่องตัวในการทำงาน

        การเจาะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
               การเจาะสำหรับงานพัฒนาหน้าเหมือง
              การเจาะสำหรับงานการผลิตหินปูน

                การเจาะสำหรับงานการพัฒนาหน้าเหมือง
                   การเจาะสำหรับงานการพัฒนาเหน้าเหมืองได้แก่การตัดยอดและปรับพื้นที่ให้ราบการตัดถนนใหม่โดยจะใช้เครื่องเจาะแบบ Hydraulic Crawlerdrill  ซึ่งเป็นเครื่องเจาะที่ใช้เครื่องยนต์ขับHydraulicpumpโดยตรงเครื่องยนต์ติดตั้งบนตัวรถทำให้มีความคล่องตัวสูง ใช้พลังงานจากไฮโดรลิคในการเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง3นิ้วมีความลึกของก้านเจาะ312เมตรส่วนใหญ่ใช้ในการพัฒนาหน้าเหมืองเพื่อ เจาะรูระเบิดทำการระเบิดภูเขาแล้วทำถนนหรือใช้เจาะรูระเบิดของหินก้อนใหญ่เพื่อทำการลดขนาดหินก้อนใหญ่ให้เล็กลงเพื่อจะทำให้เข้าโม่ได้
                การเจาะสำหรับการผลิตหินปูน
                     การเจาะสำหรับงานการผลิตหินปูนมีเครื่องเจาะอยู่ 2 ชนิดที่ใช้ทำการเจาะเพื่อผลิตคือ
       เครื่องเจาะDownthehole(Roc860) เครื่องจะใช้พลังงานจากระบบไฮโดรลิคในการเจาะเช่นเดียวกับ Hydraulic Crawler dill แต่ระบบนี้จะออกแบบให้หัวเจาะชนิดไฮโดรลิคซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว และมีเครื่องดักจับฝุ่นเพื่อไม่ให้ผุ่นฟุ้งกระจายไปในอากาศซึ่งจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษประสิทธิภาพในการเจาะจะรวดเร็วกว่าเครื่องจักรจำพวก Rotary Drillเครื่องเจาะชนิดนี้หลักการทำงานการเจาะใช้หัวเจาะกระแทกเพื่อให้เกิดรูระหว่างการเจาะก็จะมีระบบล้างรูเจาะโดยการเป่าลมไปผ่านที่หัวเจาะเพื่อให้ฝุ่นที่อยู่ก้นหลุมนั้นถูกผลักดันขึ้นมาป้อนกันการอุดตันของหลุมเจาะเพื่อให้การเจาะมีประสิทธิภาพดี

ี่          เครื่องเจาะ(Rotarydrillrig) เป็นเครื่องเจาะที่ใช้พลังงานจากลมในการเจาะแลละหมุนก้านโดยการออกแบบให้มีแรงกดสูงมากและใช้หัวเจาะพิเศษที่สามารถหมุนรอบตัวเองได้ (TriconeBit)เครื่องเจาะชนิดโรตารี่ของบริษัทปูนซีเมนต์เอเซียจำกัด(มหาชน)เป็นเครื่องเจาะที่ใช้ในการผลิตวัตถุดิบซึ่งมีประสิทธิภาพดี และมีความทนทานมาก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ 7 3/8 นิ้วการทำงานของรถเจาะถ้าเจาะได้ 1 รูจะมีพนังงานซึ่งขับรถเจาะลงมากลบรูเพื่อป้องกันฝนตกและมีน้ำขังในรู ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการระเบิด

                                        home/การระเบิด/การตัก/การขน/การโม่